Firmus

Polski English

O firmie

Znajdziesz tu informacje o tym od kiedy działamy na rynku, o naszej lokalizacji, zakresie działalności, sposobie zarządzania oraz o tym co najważniejsze – czyli co nas wyróżnia.

KTO?

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o. rozpoczęło swą działalność 1 września 2004r. na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak faktycznym początkiem funkcjonowania naszej firmy jest rok 1984, kiedy to powstał zakład produkcyjny Jerzego Cebo. Po zawiązaniu spółki, nowo utworzony podmiot przejął strategicznych klientów od "Firmy" Usługi Techniczne Jerzy Cebo i wszedł na ścieżkę bardzo dynamicznego rozwoju, dokonując inwestycji w park maszynowy i zwiększając zatrudnienie. Obecnie w Firmusie zatrudnionych jest 101 osób.

GDZIE?

Działalność spółki jest zlokalizowana w części przemysłowej Olkusza przy ul. Wspólnej 21. Obszar firmy obejmuje ponad 1,6 ha terenu, na którym znajdują się hale i budynki o łącznej powierzchni przekraczającej 5000 m2. Korzystną lokalizację firmy zapewnia sąsiedztwo trakcji kolejowej, drogi krajowej nr 94 i drogi ekspresowej S1 oraz autostrady A4. Daje to możliwość łatwego i szybkiego połączenia z największymi miastami i aglomeracjami, takimi jak: Kraków, Katowice, Wrocław, oraz z klientami zagranicznymi. Taka lokalizacja sprzyja też procesom logistycznym w przedsiębiorstwie, związanym z dostawami materiałów oraz z transportem wyrobów i produktów do odbiorców w kraju i za granicą.

CO?

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „Firmus” Sp. z o.o. zajmuje się budową maszyn, urządzeń oraz części zamiennych dla takich branż jak: rolnictwo, budownictwo, przemysł szklarski, wyposażenia sklepów i wiele innych. Nasi klienci reprezentują sektory dużych i średnich przedsiębiorstw.

Firma świadczy i sprzedaje następujące usługi i produkty w zakresie wykonawstwa i dostaw:

 • Maszyn i urządzeń przemysłowych.
 • Instalacji przemysłowych.
 • Linii technologicznych.
 • Konstrukcji budowlanych stalowych.
 • Części maszyn i urządzeń.
 • Podzespołów do maszyn i urządzeń.
 • Osprzętu do maszyn i urządzeń.
 • Cięcia tlenowego i plazmowego.
 • Zwijania i gięcia blach.
 • Walcowania.
 • Spawania i zgrzewania.
 • Śrutowania i malowania.
 • Prototypy.

JAK?

FIRMA wdrożyła koncepcję procesowego zarządzania, gdzie proces produkcyjny podzielony jest na dwa zasadnicze podprocesy:

PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI:

 • opracowanie dokumentacji warsztatowej i programów na maszyny CNC oraz wykonanie zestawienia materiałowego,
 • zakup materiałów,
 • wykonanie elementów,
 • kontrola Jakości (KJ).

PRODUKCJA, KTÓRA OBEJMUJE:

 • scalanie elementów poprzez spawanie, skręcanie, składanie elementów w zespół, a następnie, jeżeli jest taka potrzeba zespół w maszyny i urządzenia
 • Kontrola Jakości (KJ)
 • wykończenie powierzchni tj. malowanie, tynkowanie itd.
 • ponowna Kontrola Jakości (KJ)
 • logistyka- opis, pakowanie, załadunek, wysyłka