Firmus

Polski

Pomiar 3D

Oferujemy usługi pomiarowe przestrzennym skanerem optycznym Atos CompactScan 2M 500:

 • Porównanie detalu zmierzonego z modelem CAD
 • Zwymiarowanie detalu według rysunku 2D
 • Kontrola wymiarowa prototypu
 • Inżynieria odwrotna

Obszary pomiarowe naszego skanera umożliwiają wykonanie pomiaru dla obiektu o wymiarach maksymalnych:

 • 3000 x 3000 x 3000 mm z dokładnością 0,1mm.
 • 500 x 500 x 500mm z dokładnością 0,05mm.

Wyniki skanowania dostarczamy w formie raportu pomiarowego z kolorystyczną mapą odchyłek i plikami w formatach .STL, .IGS.

Pomiary wykonujemy w siedzibie klienta i w naszej firmie.

Oprogramowanie i obróbka danych wejściowych

System do pomiaru 3D to nie tylko skaner, ale także specjalistyczne oprogramowanie. Program ATOS Proffesional to potężne narzędzie umożliwiające kompleksową obsługę analizy oraz inspekcji uzyskanych danych. Przy jego pomocy możemy:


 • zarządzać projektem,
 • tworzyć szablony pomiarowe dla kontroli dużych serii detali,
 • importować/eksportować dane CAD,
 • bazować elementy CAD z danymi z pomiaru,
 • porównywać powierzchnie np. jako kolorowe mapy odchyłek lub przekroje pomiarowe,
 • wizualizować ochyłki przy użyciu etykiet,
 • tworzyć raporty pomiarowe i eksportować je do pliku pdf – natychamiast uzyskując czytelny raport

Dzięki temu oprogramowaniu i przy użyciu próbnika możemy w czasie rzeczywistym dokonywać bieżącej kontroli wybranych parametrów jak np. odchyłka powierzchni rzeczywistej od teoretycznej CAD. Jest to rozwiązanie, które umożliwia wykonywanie natychmiastowych poprawek.

Zastosowanie

W zasadzie tylko wyobraźnia i gabaryty ograniczają nasze pole manewru w tym temacie. Wykorzystanie skanera zaczyna się od kontroli jakości dla produkcji jednostkowej, seryjnej oraz masowej; gdzie możemy badać wymiary liniowe, kątowe, otwory, kształty oraz geometrię powierzchni jak np. płaskość, prostopadłość, równoległość, współosiowość, walcowość itp. Dysponujemy specjalistycznym modułem do badania przekrojów wirników turbin, śmigieł lub łopatek wentylatorów.

Ciekawym polem działania, gdzie skaner 3D jest przydatny jest inżynieria odwrotna oraz bioinżynieria. Na podstawie istniejących obiektów możemy tworzyć niemal identyczne odwzorowania niedefiniowalnych matematycznie powierzchni, brył i skomplikowanych kształtów, których nie da się zmierzyć z taką dokładnością konwencjonalnymi metodami. Skaner 3D może być użyty do wykonywania modeli protez, kości, zębów, do odwzorowania kształtów ludzkiego ciała, np. stopy, ręki, skóry twarzy.

Więcej informacji

Zasada działania skanera

Zasada działania skanera

Posiadany przez nas optyczny skaner 3D działa na zasadzie triangulacji. Głowica pomiarowa wyświetla przy użyciu projektora układy prążków, które rzutowane są na powierzchniach mierzonych. Dwie kamery o rozdzielczości 2 megapixele pobierają obraz stereo mierzonego obiektu. Następnie system analizuje każdy pixel z obu kamer. Na podstawie tego, jak układają się prążki oraz równań transformacji optycznej obliczane są współrzędne kartezjańskie x, y,z każdego punktu. System umożliwia wykonywanie serii skanów, a następnie łączenie ich w jeden spójny model. Wynikiem skanowania jest tzw. chmura punktów. Po jej przekształceniu do postaci siatki trójkątów (o zadanych parametrach) możemy przystąpić do właściwej pracy dla pomiaru kontroli jakości, lub weryfikacji modelu. Wynik pomiaru może być dostarczany w standardowych formatach 3D np. STL.

Żeby pomiar był możliwy potrzebne są pewne czynności wstępne. Są to m.in. kalibracja systemu pomiarowego dla danego pola pomiarowego (przy użyciu płyt wzorcowych) oraz aktualnych warunków pomiarowych (np. temp. otoczenia). Jest to również odpowiednie przygotowanie przedmiotu, który musi być przede wszystkim czysty i odtłuszczony. Elementy na powierzchni których powstają odbicia światła oraz refleksy matowi się przy użyciu specjalnego sprayu o średnicy ziarna poniżej 1mikrometra. Niezbędną czynnością jest naklejenie tzw. punktów referencyjnych, które tworzą lokalny układ współrzędnych, względem którego system orientuje w przestrzeni kolejne serie pomiarowe. Dopiero tak przygotowany obiekt pomiarowy gwarantuje uzyskanie chmury punktów o najwyższej jakości.

System umożliwia jednoczesne skanowanie obiektów bardzo ciemnych i bardzo jasnych (odpowiednik HDR w fotografii cyfrowej), co znacznie skraca czas potrzebny na wykonanie pomiaru. Dodatkowym atutem jest automatyczna reakcja systemu w czasie rzeczywistym na zmieniające się warunki pomiarowe jak np. wystąpienie drgań podłoża, nagła zmiana oświetlenia itp., co całkowicie wyklucza możliwość uzyskania fałszywych pomiarów, bądź pomiarów o dokładności mniejszej niż deklarowana.

W odróżnieniu od konwencjonalnych maszyn pomiarowych, skaner 3D zapewnia kilku-kilkunastokrotnie szybszy czas uzyskania gotowego raportu pomiarowego lub pliku 3D. Dodatkowo jest to urządzenie mobilne, które można zabrać do klienta bądź przenosić z miejsca na miejsce. Podsumowując skanowanie 3D to najnowocześniejsza technologia, która tworzy nową jakość usług pomiarowych na miarę XXI wieku.