Firmus

Polski

BTS - RW

Technologia wytwarzania elementów maszyn i urządzeń do spawania zrobotyzowanego w innowacyjnej technologii BTS RW ("burn to shape - robot welding") umożliwia łatwy i szybki dobór optymalnej metody cięcia termicznego, optymalnych parametrów i warunków technologicznych, które umożliwiają osiągnięcie najwyższej jakości cięcia i najwyższej tolerancji wymiarowej detali z różnych gatunków stali i w bardzo szerokim zakresie grubości, od 6 mm do 140 mm. Jakość cięcia oraz tolerancje wymiarowe przy zastosowaniu technologii BTS są tak wysokie, że detale po cięciu mogaą być bezpośrednio spawane na stanowiskach zrobotyzowanych, zarówno metodą GMA, jak również laserowo. Nie jest wymagana jakakolwiek dodatkowa obróbka powierzchni cięcia.

Cennik usług jest dostępny na żądanie - prosimy o kontakt z nami.